Att fylla ditt inre med trygghet och stabilitet behöver du göra på egen hand inte försöka fylla tomrummet med att ständigt vara på jakt för att du är livrädd för att vara ensam. När du kan älska ditt eget sällskap och är trygg i det blir det enklare att hitta långvariga relationer.